วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม ป.ปลาหรรษา Hand

กิจกรรม ป.ปลาหรรษา


ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียน
ระดับมาก ร้อยละ 84.23
ระดับปานกลาง  ร้อยละ 11.93
ระดับน้อย  ร้อยละ 3.84

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น