วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลูกเต๋าฮาเฮ

ลูกเต๋าฮาเฮ    Hand
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียน
ระดับมาก ร้อยละ 94.23
ระดับปานกลาง  ร้อยละ 1.92
ระดับน้อย  ร้อยละ 3.84

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น