วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รำวงมาตรฐาน

รำวงมาตรฐาน  Heart
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียน
ระดับมาก ร้อยละ 84.23
ระดับปานกลาง  ร้อยละ 11.93
ระดับน้อย  ร้อยละ 3.84

สนุกคิดกับลูกเต๋า

สนุกคิดกับลูกเต๋า   Headผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียน
ระดับมาก ร้อยละ 94.23
ระดับปานกลาง  ร้อยละ 1.92
ระดับน้อย  ร้อยละ 3.84

ถักสายร้อยสร้อย

ถักสายร้อยสร้อย  Hand
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียน
ระดับมาก ร้อยละ 84.23
ระดับปานกลาง  ร้อยละ 11.93
ระดับน้อย  ร้อยละ 3.84
เกมนันทนาการ (กระต่ายขาเดียว)

เกมนันทนาการ  (กระต่ายขาเดียว) Health
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียน
ระดับมาก ร้อยละ 94.23
ระดับปานกลาง  ร้อยละ 1.92
ระดับน้อย  ร้อยละ 3.84

คิดเลขเร็ว

คิดเลขเร็ว  Headผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียน
ระดับมาก ร้อยละ  69.23
ระดับปานกลาง  ร้อยละ  25.00
ระดับน้อย  ร้อยละ  5.77


ลูกเต๋าฮาเฮ

ลูกเต๋าฮาเฮ    Hand
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียน
ระดับมาก ร้อยละ 94.23
ระดับปานกลาง  ร้อยละ 1.92
ระดับน้อย  ร้อยละ 3.84

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม ป.ปลาหรรษา Hand

กิจกรรม ป.ปลาหรรษา


ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียน
ระดับมาก ร้อยละ 84.23
ระดับปานกลาง  ร้อยละ 11.93
ระดับน้อย  ร้อยละ 3.84