วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สนุกคิดกับลูกเต๋า

สนุกคิดกับลูกเต๋า   Headผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียน
ระดับมาก ร้อยละ 94.23
ระดับปานกลาง  ร้อยละ 1.92
ระดับน้อย  ร้อยละ 3.84

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น