วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คิดเลขเร็ว

คิดเลขเร็ว  Headผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียน
ระดับมาก ร้อยละ  69.23
ระดับปานกลาง  ร้อยละ  25.00
ระดับน้อย  ร้อยละ  5.77


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น