วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เกมนันทนาการ (กระต่ายขาเดียว)

เกมนันทนาการ  (กระต่ายขาเดียว) Health
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เรียน
ระดับมาก ร้อยละ 94.23
ระดับปานกลาง  ร้อยละ 1.92
ระดับน้อย  ร้อยละ 3.84

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น